Psychologenpraktijk  S.P.E.L. Heerhugowaard (1989-2024)
praktijkhouder: T. Wolzak
Aankondiging:

Na 35 jaren als eerstelijns psycholoog te hebben gewerkt is het nu tijd om te gaan stoppen met de praktijk. Per 1 augustus 2024 sluit ik voor het laatst de deur aan het "Zakenstation". Er zal ongetwijfeld een andere deur opengaan, maar daarvoor moet je meestal eerst een andere echt sluiten. Om de lopende behandelingen goed af te ronden start ik vanaf nu geen nieuwe behandelingen meer op. Ik wil alle mensen die ik in de loop der jaren in de praktijk heb ontmoet bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld en voor de levensverhalen die zij met mij wilden delen. En niet in de laatste plaats bedank ik mijn trouwe verwijzers!
Ik hoop dat ik doorgaans goed genoeg naar mijn cliënten heb geluisterd om hen weer een beetje op weg te helpen en om met hen mee te denken over de juiste koers, op dat moment in hun leven. Voor mijzelf was het omgekeerd ook heel waardevol wat er zoal met mij is gedeeld. Ik vind het nog altijd een mooi vak, maar ik verlies nu geleidelijk aan scherpte. Daarnaast verlies ik stukje bij beetje de strijd met de repressie die er uitgaat van de regelzucht van overheden. Mensen, collega's: houdt de moed erin, er komen andere tijden! Er zijn hoopgevende initiatieven en er zijn gelukkig genoeg moedige en wakkere mensen.


* * *

Maakt u zich zorgen, bent u angstig, gespannen of somber, of piekert u?

Als u er in vast loopt, dan is het misschien tijd om eens met een psycholoog te praten. Alleen of met uw partner.
We kunnen dan samen kijken wat er speelt en hoe u weer vertrouwen krijgt om verder te gaan.
Ik zie het als mijn taak om de juiste vragen te stellen en u de gelegenheid te bieden om de antwoorden te vinden die u zoekt. Antwoorden die u vaak zelf geeft en die u aanzetten tot het vinden van goede oplossingen.

Over het algemeen lukt dat in 5 tot 15 gesprekken van drie kwartier.
Er is een wachtlijst van ongeveer 3 weken.

In onze visie zijn vertrouwen en discretie belangrijke voorwaarden om een goede therapeutische werkrelatie op te bouwen. Bescherming van uw privacy staat onder toenemende druk nu overheden en verzekeraars steeds meer van u willen weten.

Wij hebben bedenkingen tegen deze ontwikkeling, die van een overgrote regel- en beheerszucht getuigt en die ook haaks staat op het therapeutische proces. Daarom adviseren wij u om samen met uw behandelaar een privacyverklaring te ondertekenen, zodat wij sterker staan wanneer wij geen informatie doorgeven die herleidbaar is tot een diagnose. Zorgverzekeraars en overheden hebben, onder het mom van kwaliteit, belang bij en toegang tot deze gevoelige informatie.
Uw behandelaar zal deze privacyverklaring tijdens het eerste gesprek aan u voorleggen.
Meer lezen? Zie: Privacy en de GGZ | Stichting KDVP

Privacy statement SPEL tbv. Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als u voorkeur heeft voor een één-op-één relatie met uw behandelaar, zonder tussenkomst van instanties die informatie over u willen verzamelen, dan kunt u er voor kiezen de behandeling zelf te betalen. U kunt dit bij het eerste gesprek aangeven.

"De regelzucht der ambtenaars",
zo zegt een arend, "is barbaars
en wekt in mij een sterke drang
hen áán te vliegen, maar 'k ben bang
dat zoiets dan wel weer zal moeten
langs een vaste aanvliegroute."

(met dank aan Rikkert Zuiderveld)
Laatst bijgewerkt: 19 april 2024